Hotline: 0862 880 833 Sale2@ThaianTravel.com
Hotline: 0862 880 833 Sale2@ThaianTravel.com

Chính sách hoàn, hủy

1. Phạm vi áp dụng

– Đối tượng áp dụng: Áp dụng với các sản phẩm dịch vụ tour/combo du lịch được bán tại ThaianTravel

2. Điều kiện hoàn, hủy

– Chưa đến ngày khởi hành tour hoặc ngày sử dụng phòng, các dịch vụ của ThaianTravel hoặc do các điều kiện khách quan, bất khả kháng như : thiên tai, dịch bệnh…dẫn đến phải hủy bỏ hoặc rời lịch khởi hành.

– Thời gian: Số lượng ngày cần báo trước tuỳ thuộc theo từng tour, dịch vụ mà quý khách đã chọn, vui lòng xem chi tiết trong từng hợp đồng / phiếu đăng ký tour, dịch vụ

CHÍNH SÁCH QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

1. Đối tượng khiếu nại:

Là tổ chức, cá nhân có sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do ThaianTravel cung cấp (trường hợp đặc biệt khách hàng có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp).

2. Hình thức khiếu nại:

Khách hàng khi có khiếu nại, phản ánh về sản phẩm, dịch vụ do ThaianTravel cung cấp có thể khiếu nại trực tiếp tại các Văn phòng hoặc gián tiếp bằng cách gọi điện đến số 0862.880.833/, gửi mail, gửi văn bản hoặc các hình thức khác…theo địa chỉ công ty đã cung cấp trên website

3. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại:

Công ty CP Du lịch và thương mại Thái An có quyền từ chối và không giải quyết các khiếu nại không có cơ sở, bằng chứng hoặc không trực thuộc đơn vị giải quyết.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1. Tiếp nhận và hồi âm khiếu nại

– Mọi CBNV, đơn vị, đại lý, CTV thuộc ThaianTravel đều có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của khách hàng. 
– Gửi văn bản hồi âm khiếu nại trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (đối với khiếu nại bằng văn bản, email, điện thoại…) hoặc gửi khách hàng bản copy phiếu tiếp nhận khiếu nại có xác nhận của công ty

Bước 2: Xác minh, xử lý

– Sau khi tiếp nhận được phản ánh, khiếu nại của khách hàng, bộ phận tiếp nhận sẽ chủ động kiểm tra, giải quyết trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình. 
– Các khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ phận tiếp nhận sẽ được phối hợp chuyển cấp cao hơn để giải quyết theo thẩm quyền (Không quá ½ ngày kể từ khi tiếp nhận).

Bước 3: Đơn vị, Cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết

– Đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền theo quy định của ThaianTravel tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin khiếu nại của khách hàng để đưa ra kết luận cuối cùng

Bước 4: Trả lời khách hàng:

– Khi có kết quả kiểm tra, xác minh ThaianTravel sẽ trả lời khách hàng theo nhiều hình thức: Gọi điện thoại, đến gặp trực tiếp, gửi văn bản phúc đáp, gửi mail……tùy theo hình thức khiếu nại ban đầu. 
– Nếu khách hàng không đồng ý với kết quả giải quyết: Trong thời gian 7 ngày kế tiếp bộ phận chức năng có trách nhiệm kiểm tra lại từ đầu thông tin khiếu nại và phúc đáp cho khách hàng.

Bước 5: Kết thúc khiếu nại

– Lưu hồ sơ và kết thúc khiếu nại